Оферта – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Оферта

Даний Договір публічної оферти (і/або Пропозиції) є пропозицією укласти електронний договір купівлі-продажу у розумінні Закону України «Про електронну комерцію» про придбання товару за допомогою магазину  https://www.bezobmezhen.ua/ з будь-якою зацікавленою особою на умовах, передбачених нижче.

Визначення:

Договір публічної оферти – публічний договір, умови якого згідно зі ст. 633 ст. 641 Цивільного кодексу України, однакові для всіх Покупців, беззастережне прийняття умов якого Покупцем (оплата Товару відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом цього Договору між Продавцем та Покупцем.

Оферта – пропозиція продавця укласти цей Договір публічної оферти на умовах, викладених у цьому Договорі, адресованій необмеженому колу осіб.

Інтернет-магазин та/або Сайт – відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на офіційному сайті за адресою:  https://www.bezobmezhen.ua/, через який Продавець пропонує до продажу певний перелік Товарів та який дозволяє користувачеві ознайомитись з Товаром, його ціною , умовам оплати і т.д., зробити відповідне замовлення та ін.

Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, розміщує на Сайті інформацію про Товари та/або послуги, які можна замовити. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про товар та/або послуги. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару Покупцеві (акт приймання-передачі, видаткова накладна, товарний чек, фіскальний чек тощо, що підтверджують факт передачі товару Покупцю).

Адміністрація – Продавець, співробітники Продавця, уповноважені на управління Інтернет-магазином третіх осіб.

Користувач Інтернет-магазину (далі Користувач) – будь-яка особа, яка має доступ до Інтернет-магазину та використовує його функціональність та послуги.

Покупець – будь-яка особа, яка акцептувала цю публічну оферту.

Товар (-и) – продукція, за переліком, наведеним на Сайті, яку Продавець пропонує на продаж Покупцям.

Акцепт Оферти – повна та беззастережна згода Покупця на прийняття умов Оферти. Оферта вважається акцептованою Покупцем, а договір купівлі-продажу укладеним з моменту оформлення Покупцем Замовлення на Сайті та підтвердження прийняття умов Оферти.

Замовлення – заявка Користувача на придбання Товару, представленому в Інтернет-магазині, оформлена за допомогою заповнення відповідної електронної форми в Інтернет-магазині.

Підтвердження замовлення – повідомлення продавця про отримання Замовлення від Покупця та прийняття такого замовлення до виконання.

Реєстрація – процедура внесення персональних даних користувача у спеціальну форму на сторінках Інтернет-магазину з метою здійснення доступу користувача до персоналізованих сервісів Інтернет-магазину.

 ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРІВ І ЗАСОБІВ

Інтернет-магазин гарантує повернення сплачених Покупцем коштів за придбаний товар у разі придбання товару неналежної якості.

Повернення Товару можливе виключно на підставах прямо встановлених законом. Продовольчі товари належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів»). Товар неналежної якості, на вибір Покупця, або може бути замінений на аналогічний товар належної якості, або сплачені за товар кошти повернені Покупцю.

Розгляд вимог Покупця, зокрема. про повернення / заміну Товару, що здійснюється в межах терміну придатності Товару за умови надання Покупцем оригіналу розрахункового документа за Товар.

У разі наявності претензій/скарг у Покупця до якості поставлених Товарів Продавця, замовлених на Сайті або інших питань, що виникають у Покупця в рамках отримання Товарів, замовлених на Сайті, Покупець може звернутись шляхом надсилання письмового запиту/скаргу/претензії за адресою Україна, М. Київ, вул. Іскрівська 22, кв 4, 03087, та/або на електронну адресу: Evgengor@ukr.net  та/або зателефонувавши за телефоном: +380 67 220 80 19.

Покупець має право відмовитися від отримання Товарів:

– при повідомленні інтернет-магазину через call-центр про отримання Товарів неналежної якості.

– при отриманні Товарів від кур’єра або у пункті видачі

У випадку, якщо Покупець відмовляється від отримання Товарів неналежної якості, він зобов’язується передати Продукт, від якого він відмовляється та розрахунковий документ, що підтверджує його придбання на Сайті:

– кур’єру (якщо неналежна якість встановлена ​​під час перевірки Товару у присутності кур’єра)

– або представнику продавця у Пункті повернення Товарів із заповненням відповідних документів, а саме: заяви на повернення Товару та Акту про повернення коштів. У випадку, якщо Покупець з будь-якої причини відмовляється заповнити документи на повернення товару, продавець має право відмовити Покупцю у поверненні Товарів.

Пункт повернення товарів неналежної якості – відповідна станція, вказана на сайті інтернет-магазину, в розділі «Контакти» через яку, як пункт самовивезення, Продавець здійснював видачу замовленого Покупцем на сайті Товару/Товорів або за якою здійснено доставку Товару кур’єром, що зазначена у розрахункових документах, що супроводжували Продукт, в якому Покупець може здійснити повернення Товару/Товорів неналежної якості та отримати повернення коштів у разі готівкового розрахунку за отриманий товар протягом робочих годин такої станції, визначених у розділі «Контакти».

Продавець має право відмовити Покупцю у поверненні товару, придбаного через інтернет-магазин, у разі, якщо Покупцем буде порушено вимоги чинного законодавства України щодо особливостей повернення товарів або правил повернення товарів, визначених на сайті та в цій публічній оферті.

Продавець повертає кошти у розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат на доставку товару, що повертається. Покупець розуміє та погоджується, що здійснення доставки Товару – це окрема послуга, яка жодним чином не відноситься до продажу Товару та не є невід’ємною частиною придбаного Покупцем Товару, виконання якої закінчується в момент отримання Одержувачем товару. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів”. У зв’язку з цим, придбання Товару з доставкою не дає Покупцю права вимагати повернення Товару за допомогою виїзду до Покупця кур’єра та не передбачає можливості повернення вартості доставки Товару у разі його повернення.

Повернення коштів, сплачених за товар, у разі повернення за адресою станції, з якої здійснено доставку Товару, здійснюється одночасно з поверненням товару, після заповнення Покупцем відповідних документів.

 У разі безготівкового розрахунку за Товар, Продавець здійснює повернення коштів Покупцеві на банківську картку Покупця, з якої було списано кошти на оплату за Товар або за допомогою переказу грошової суми на зазначену клієнтом картку в межах строків, встановлених чинним законодавством України та відповідною платіжною системою.

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

Продавець має право:

– відмовитися від укладання Договору публічної оферти за відсутності в нього можливостей продати Покупцеві відповідного товару;

– здійснювати записи телефонних переговорів із Покупцем;

– призупинити продаж Товарів Покупцю у разі порушення Покупцем своїх зобов’язань (зокрема, але не обмежуючись не здійснення оплати за замовлений товар) за цим Договором;

– вимагати від Покупця сумлінно виконувати свої зобов’язання за цим Договором;

– без погодження з Покупцем, передавати свої права та обов’язки щодо виконання Договору третім особам.

Продавець зобов’язаний:

– надіслати Покупцю підтвердження замовлення або повідомити його про неможливість виконати замовлення Покупця;

– передати товар покупцю після здійснення ним оплати за такий товар;

– перевірити якість та кількість Товару під час його передачі Покупцеві;

– не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України (не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам та третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, у тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем)

– запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачі її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень; своєчасно виявляти та припиняти такі факти;

  • належним чином виконувати умови цього Договору.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

Покупець має право:

– Зареєструватися в Інтернет-магазині;

– у разі згоди з будь-яким пунктом оферти, відмовитися від купівлі Товарів, реєстрації в Інтернет-магазині та будь-яких інших дій, передбачених цим Договором;

– звертатися за консультацією до Продавця щодо властивостей та характеристик Товару;

– інші права, передбачені чинним законодавством України

Покупець зобов’язаний:

– до моменту укладення Договору ознайомитись із змістом та умовами Договору, правилами та умовами використання Інтернет-магазином, умовами доставки, цінами на Товар/Послуги, що пропонуються Продавцем в Інтернет-магазині;

– повідомити всі необхідні дані, що ідентифікують його як покупця та необхідні для реєстрації в Інтернет-магазині шляхом власноручного внесення даних при реєстрації в Інтернет-магазині, або шляхом повідомлення необхідних відомостей оператору Інтернет-магазину, підтримувати їхню актуальність;

– своєчасно сплатити замовлений продукт (і його доставку, у разі потреби доставки Товару)

– належним чином оформити прийняття Товару (в т.ч. підписати та передати продавцеві відповідні документи на отримання Товару), пред’явити документ, що засвідчує особу (особа, уповноважена на отримання Товару)

– перевірити якість та кількість Товару при його отриманні від продавця;

– не розголошувати будь-яку приватну інформацію продавця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України; не передавати логін та пароль, отримані при реєстрації третім особам, та самостійно нести відповідальність за невиконання цього зобов’язання;

– належним чином виконувати умови цього Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

Покупець, оформляючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцю інформації про себе, а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та погоджується з ними. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що надається Покупцем під час реєстрації.

Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла внаслідок незалежних від продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання тощо.

Загальна відповідальність продавця за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору обмежується сумою платежу Покупця, здійснена на підставі цього Договору.

ФОРС-МАЖОР

Період строку виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинено лише у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, суттєвої зміни законодавства України, що ускладнює або унеможливлює виконання Стороною своїх зобов’язань ” зобов’язань за цим Договором або за іншими обставинами, що знаходяться поза контролем Сторін.

Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, повинна протягом 5 (п’яти) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону.

У разі настання обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, за умови дотримання вимог пункту

Після припинення дії обставин непереборної сили протягом терміну виконання зобов’язань відновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їхньої дії, повинна письмово повідомити іншу Сторону.

Якщо дія обставин непереборної сили триває понад 30 (тридцять) календарних днів поспіль, Сторони мають право припинити дію цього Договору та здійснити остаточні розрахунки. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються та штрафні санкції не сплачуються.

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Цей Договір набирає чинності з моменту отримання Покупцем підтвердження замовлення від продавця. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Цей Договір укладено на території України та діє в рамках чинного законодавства України.

Інтернет-магазин містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені в Інтернет-магазині (в т.ч. вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо). Використання матеріалів сайту без дозволу правовласників не допускається. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на сайт Інтернет – магазину обов’язкове.

Усі суперечки, пов’язані з невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим Договором Сторони намагатимуться вирішити під час переговорів. У разі недосягнення згоди під час переговорів, суперечки вирішуватимуться у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Прийняттям пропозиції укласти договір (Акцепт) Покупець приймає Політику конфіденційності Виконавця, розміщеної на Сайті, а також дає згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну) та використання його персональних даних та особистої персональної інформації всіма способами, передбаченими застосовним законодавством, з метою виконання зобов’язань за Договором.

У випадках, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за цим Договором, має бути здійснене в письмовій формі та надіслане однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою та/або факсом та/або цінним листом з повідомленням про вручення.

Договір є повною домовленістю між Продавцем і Покупцем. Продавець не бере на себе виконання жодних умов та зобов’язань, не зазначених у Договорі. Виняток може становити випадки, коли такі умови або зобов’язання зафіксовані письмово та підписані від імені Продавця та Покупця.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Надання персональних даних при заповненні реєстраційної форми на Сайті, а також їх розміщення Користувачем/Покупцем добровільно на Сайті під час використання сайту регулюється відповідно до законодавства України щодо захисту персональних даних.

Для того, щоб зробити замовлення Товарів, брати участь в акціях, дослідженнях або іншим чином взаємодіяти з Адміністрацією, Користувач/Покупець має уважно ознайомитись з правами та обов’язками щодо обробки персональних даних, зазначених у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», уважно ознайомитись із цим Договором та прийняти його умови.

Персональні дані користувача / Покупця зберігаються у базі персональних даних, є власністю Адміністрації Інтернет-магазину.

Користувач / Покупець своєю згодою з умовами цього Договору свідчить та підтверджує, що він ознайомлений та повністю згоден з умовами користування Сайтом Інтернет-магазину, дотримуватиметься цього Договору, він знайомий з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх включення до бази персональних даних Адміністрації, обробку, внесення змін, доповнень Адміністрацією будь-яким незабороненим чинним законодавством України способом, у тому числі, але не обмежуючись, з метою виконання вимог законодавства України щодо реклами, податків та у сфері бухгалтерського обліку, маркетингу, проведення акцій, підготовки статистичної інформації

Персональні дані користувача / Покупця зберігаються в базі персональних даних Адміністрації, до часу їх відкликання на письмову вимогу користувача / Покупця. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних, Адміністрація має право обмежити користувача/Покупця у користуванні деякими ресурсами, серверами та можливостями Інтернет-магазину.

Поширення наданої Користувачем/Покупцем інформації здійснюється відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках.

Покупець підтверджує свою згоду на опрацювання, внесення змін, доповнень до його персональних даних без письмового попередження Адміністрацією.

Місцезнаходження бази персональних даних, в якій містяться персональні дані Користувача/Покупця, є місцезнаходження Адміністрації.

Адміністрація має право здійснювати обробку персональних даних користувача/Покупця як самостійно, так і шляхом доручення обробки персональних даних третім особам на підставі письмового договору за умови збереження конфіденційності.

Розірвання договору

Договір може бути розірваний будь-якою стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України, або за взаємною домовленістю Сторін.

Розірвання Договору Покупцем акцепт оферти не покладає на продавця обов’язки повернення коштів, що фактично витрачені на виконання відповідного замовлення Покупця.

Lorem ipsum sssssss
-2:03